Facebook

PBG Oil and Gas

Gaz-System rozwiąże umowę z PBG Oil and Gas

Gaz-System oraz PBG Oil and Gas podpisały porozumienie, w którym uzgodniły sposób rozwiązania umowy na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Strony zgodziły się, że sporne kwestie związane z uregulowaniem wynagrodzenia z tytułu częściowego wykonania umowy oraz potencjalnych roszczeń będą rozstrzygane…

Więcej

PBG Oil and Gas rozbuduje tłocznię gazu

PBG Oil and Gas, spółka zależna od PBG w upadłości układowej, podpisała z Gaz-Systemem umowę na kompleksową realizację inwestycji „Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. PBG Oil and Gas będzie realizować powyższe zadanie jako lider konsorcjum (odpowiedzialny za 90% prac),…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas