Facebook

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 75 mln zł

Oferta Apator Metrix z Grupy Apator została wybrana jako najkorzystniejsza w sześciu zadaniach będących częścią przetargu na dostawę gazomierzy miechowych dla Polskiej Spółki Gazownictwa.

W wyniku rozstrzygniętych w listopadzie br. części postępowania przetargowego ogłoszonego przez PSG, Apator Metrix dostarczy gazomierze miechowe na łączną kwotę 74,9 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia maksymalnie o 20%. Zawarcie umowy przewidziane jest po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych, do których mają prawo uczestnicy przetargu.

Gazomierze miechowe, będące przedmiotem oferty dla PSG, to stosowana od lat i ciągle udoskonalana konstrukcja umożliwiająca precyzyjny pomiar zużycia gazu, mająca zastosowanie – w zależności od typu urządzenia – w mieszkaniach, domach oraz zakładach przemysłowych.

Apator Metrix dostarczy gazomierze za 75 mln zł

W lipcu br. oferta Apator Metrix została wybrana w postępowaniu ogłoszonym przez belgijski koncern energetyczny Fluvius System Operator cv, reprezentujący belgijskich operatorów sieci energii elektrycznej, gazu i wody ORES, RESA i Sibelga. W ramach tego projektu, realizowanego we współpracy z Landis+Gyr, który stanowi jedno z największych wdrożeń inteligentnego opomiarowania w Europie, polski producent dostarczy milion gazomierzy iSMART2 za kwotę około 65 mln euro (realizacja w latach 2023-2031).

Apator Metrix
Apator Metrix SA jest jednym z największych producentów i dostawców wysokiej klasy gazomierzy w Polsce i Europie. Wraz ze spółkami zależnymi tworzy jeden z trzech filarów biznesowych Grupy Apator – segment Gaz. Spółka od lat utrzymuje wysoką pozycję na rynkach eksportowych generując ponad 70% przychodów z eksportu i dostarczając swoje rozwiązania m.in. do Wielkiej Brytanii, Belgii, Niderlandów i Niemiec.
Dorobek firmy to blisko 22 miliony gazomierzy mieszkaniowych i 340 tysięcy gazomierzy przemysłowych stosowanych w wielu regionach świata. Spółka zatrudnia około 500 wykwalifikowanych pracowników. W zautomatyzowanym zakładzie produkcyjnym w Tczewie wytwarza rocznie około 2 miliony gazomierzy. Oferta firmy obejmuje gazomierze miechowe domowe i przemysłowe, zarówno inteligentne, ze zdalnym odczytem, jak i tradycyjne, mechaniczne.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas