Facebook

Apator zapowiada dalszy wzrost obrotów i zysku

SI_03_2015Grupa Apator w 2014 roku wypracowała przychody w wysokości 725,5 mln zł i 85,5 mln zł zysku netto. Na osiągnięty rezultat istotny wpływ miały m.in. dobre wyniki w obszarze opomiarowania wody, ciepła i gazu. W tym roku Apator prognozuje 790 mln zł obrotów i 95 mln zł zysku netto.

Zrealizowane przychody ze sprzedaży są bliskie dolnej granicy prognozy, która zakładała przychody w przedziale 730-760 mln zł. Zysk netto był wyższy od górnej granicy prognozy (75-78 mln zł) o blisko 10%
Na dobre wyniki finansowe Grupy Apator w 2014 r. miało wpływ kilka czynników, m.in. przejęcie spółki Elkomtech, której wyniki są konsolidowane w ramach grupy od drugiego kwartału 2014. Do innych pozytywnych elementów należy zaliczyć bardzo dobre wyniki finansowe linii opomiarowania wody i ciepła (Grupa Apator Powogaz), a także opomiarowania gazu (Grupa Apator Metrix). W tym ostatnim przypadku należy wspomnieć o bardzo dobrych osiągnięciach podmiotu stowarzyszonego, spółki GWI z Wielkiej Brytanii.

Inwestycje za 31 mln zł

W ubiegłym roku Apator wydał na inwestycje ponad 31 mln zł, głównie na automatyzację i zwiększenie mocy produkcyjnych, a także na nowe i zmodernizowane produkty (prace rozwojowe, formy i oprzyrządowanie).
W 2014 r. w spółkach Grupy Apator prowadzono intensywne prace związane z pozyskaniem i rozwojem wiodących technologii otwartych, warunkujących rozwój w obszarze inteligentnego opomiarowania mediów. Dotyczy to zarówno linii opomiarowania energii elektrycznej, która już dysponuje inteligentnymi licznikami energii elektrycznej w standardach PRIME i OSGP, jak również linii opomiarowania gazu (inteligentne gazomierze z przeznaczeniem na rynki Europy Zachodniej) oraz linii opomiarowania wody i ciepła (rozwój technologii radiowych umożliwiających zdalny odczyt wodomierzy i ciepłomierzy) – wyjaśnia Jerzy Kuś, członek zarządu Apatora.
W tym roku nakłady na inwestycje mogą być wyższe.
Planujemy wzrost nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem możliwości produkcyjnych oraz automatyzacją procesów. Ponadto, w związku z rozwojem naszej działalności monitorujemy rynek pod kątem potencjalnych akwizycji – oznajmia Tomasz Habryka, członek zarządu w spółce Apator.
Według prezesa Andrzeja Szostaka, w niedalekiej przyszłości może dojść do niedużej akwizycji.
Obecnie nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat. Myślę, że komunikat w tej sprawie może pojawić się w ciągu najbliższych tygodni – podkreśla szef Apatora.

ZYSK NETTO GRUPY APATOR (w mln zł)

ZYSK NETTO GRUPY APATOR (w mln zł)

Dalszy wzrost obrotów i zysku

W tym roku Grupa Apator ma kontynuować wzrosty wyników. Zgodnie z opublikowaną prognozą, grupa w 2015 r. wypracuje 790 mln zł przychodów i 95 mln zł zysku netto. Nowy bazowy plan oznacza wzrost obrotów o 9% oraz utrzymanie rentowności na porównywalnym poziomie jak w roku ubiegłym.
Nowy plan jest oparty na bezpiecznych założeniach, a jego wykonanie będzie zależeć przede wszystkim od postępu integracji biznesowej Elkomtech z resztą grupy kapitałowej, wyniku prac związanych z uzupełnieniem portfela produktowego, a także sytuacji na kluczowych rynkach zagranicznych, w tym w Rosji. Plan sprzedaży na rynku rosyjskim zmniejszono istotnie w porównaniu z wykonaniem 2014 r. w związku z dewaluacją rubla, a także spadkiem poziomu inwestycji w gospodarce rosyjskiej – podsumowuje Piotr Nowak, członek zarządu, dyrektor ds. finansowych w spółce.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas