Facebook

Pompy ciepła Daikin Altherma z dotacją z programu Prosument

Osoby planujące zakup i montaż pompy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. od 1 sierpnia 2015 roku mogą korzystać z nowych zasad dofinansowania w ramach programu Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W obecnym kształcie programu nie trzeba już łączyć produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej, co znacznie uelastycznia możliwość wykorzystywania OZE.

Celem dofinansowań realizowanych w ramach programu Prosument jest ograniczenie zużycia energii w budownictwie i obniżenie emisji szkodliwego CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł – pozyskiwanej za pomocą m.in. pomp ciepła, źródeł ciepła opalanych biomasą, paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, elektrowni wiatrowych czy mikrokogeneracji. Oprócz promocji nowych technologii OZE program dąży do zwiększenia świadomości ekologicznej inwestorów, stanowiąc kontynuację i rozszerzenie zakończonego w 2014 r. programu: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Powietrzna pompa ciepła Altherma LT

Korzyści z programu Prosument 

W ramach programu Prosument osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać preferencyjne kredyty i dotacje na zakup i montaż instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł. Budżet na realizację programu wynosi 714,7 mln złotych i będzie realizowany do 2022 roku. Wprowadzona aktualizacja programu likwiduje wcześniejszy wymóg zakupu i instalowania urządzeń OZE do produkcji ciepła wraz z zakupem urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, co w praktyce zwiększało koszty osiągnięcia efektu ekologicznego. Wsparcie ma charakter dofinansowania w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych. W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzą wszelkie roboty i zakupy związane z budową kompletnej instalacji i umożliwieniem jej współpracy z instalacjami odbiorczymi w budynku. Wysokość dofinansowania, obejmująca montaż, zakup i instalację pomp ciepła, kotłów opalanych biomasą czy kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kW, przewidziana do końca 2016 r. wynosi 20%. W kolejnych latach pomoc ta spadnie do 15%.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła Altherma HT

Pompa ciepła Altherma

Rozwiązania firmy Daikin w zakresie pomp ciepła w pełni odpowiadają wymogom programu Prosument. Producent oferuje urządzenia różnych typów – z różnego rodzaju źródłami dolnymi, a także innowacyjną hybrydową pompę ciepła z kondensacyjnym kotłem gazowym.

Powietrzna pompa ciepła Altherma LT
Powietrzne pompy ciepła Daikin Altherma LT umożliwiają wydajne i oszczędne ogrzewanie domów z wykorzystaniem OZE oraz przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i emisji CO2. Niskotemperaturowa pompa ciepła Altherma LT stanowi alternatywę dla tradycyjnego systemu grzewczego w nowobudowanych obiektach, a także domach niskoenergetycznych budowanych w standardzie NF40. System, oprócz wydajnej gamy sprężarek ograniczających ilość zużywanej energii elektrycznej, utrzymuje wysokie wartości wydajności grzewczej w przypadku niskich temperatur na zewnątrz. Wspomaganie elektryczne w postaci dodatkowej grzałki nie jest konieczne lub jest bardzo ograniczone (urządzenia działają przy temperaturach zewnętrznych aż do -25OC). Uzyskanie wysokiej wydajności grzewczej jest możliwe dzięki elementom sterującym, pozwalającym na osiągnięcie wyższej częstotliwości użytkowania przy niskich temperaturach na zewnątrz, oraz dopasowanym płytowym wymiennikom ciepła, które maksymalizują powierzchnię wymiany ciepła. Gdy obciążenie cieplne jest niższe od maksymalnej wydajności systemu pompy ciepła, sprężarka poprzez modulację prędkości obrotowej jest w stanie pracować w trybie częściowego obciążenia, zapewniając wysoką wydajność w określonym przedziale temperatur.

Wysokotemperaturowa pompa ciepła Altherma HT
Rozwój technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz techniki kondensacyjnej wpłynął na obniżenie zakresu stosowanych w ogrzewnictwie temperatur pracy źródeł ciepła, i co za tym idzie – instalacji grzewczych. W starszym budownictwie wciąż istnieją systemy wymagające modernizacji, ale np. z racji wykończonych wnętrz trudna lub niemożliwa jest w nich modyfikacja instalacji grzewczej. Według dostępnych danych, zasoby mieszkaniowe w Polsce w roku 2011 wyniosły 13,7 mln mieszkań, z czego 477,7 mln m2 stanowią budynki jednorodzinne – przy czym w 74,5% z nich wzniesiono do roku 1990 [1] (co oznacza, że w ich budowie wykorzystano systemy wysokotemperaturowe). W odpowiedzi na potrzeby osób decydujących się na modernizację istniejących systemów grzewczych w ramach programu Prosument, Daikin oferuje wysokotemperaturową pompę ciepła typu powietrze-woda Daikin Altherma HT. Jest to uniwersalne źródło ciepła współpracujące zarówno z mieszanymi, nisko-, jak i wysokotemperaturowymi systemami grzewczymi. Daikin Altherma HT dzięki kaskadowemu połączeniu dwóch obiegów termodynamicznych umożliwia pozyskiwanie temperatury wody do 80OC, nawet w okresie mroźnych dni (przy temperaturach sięgających -25OC) – bez wspomagania dodatkową grzałką elektryczną. W porównaniu do systemów niskotemperaturowych, w urządzeniu zoptymalizowany został proces podgrzewania ciepłej wody. Uzyskano to dzięki regulacji temperatury wody zasilającej wężownicę o zwiększonej powietrzni wymiany ciepła.

DAIKIN_09_2015_3

Hybrydowa Daikin Altherma Hybrid

 

Daikin Altherma Hybrid
Daikin Altherma Hybrid to rozwiązanie wykorzystujące pompę ciepła typu powietrze/woda wspieraną przez kondensacyjny kocioł gazowy. Zastosowana technologia pozwala łączyć pracę wielu urządzeń w jeden układ – w celu podnoszenia efektywności energetycznej, obniżania kosztów eksploatacji i większego komfortu użytkowania. Podczas modernizacji źródła ciepła nie ma konieczności wymieniania istniejących grzejników (do 80OC). Instalacja jest podłączana bezpośrednio do istniejącego systemu ogrzewania – redukując koszty. Praca układu hybrydowego Daikin Altherma Hybrid zależy od warunków panujących na zewnątrz oraz aktualnego zapotrzebowania na moc grzewczą. Przy temperaturze zewnętrznej w zakresie 3-15OC działa tylko pompa ciepła, a wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej realizowana jest praca zarówno pompy ciepła, jak i kotła, w możliwie najbardziej ekonomiczny sposób. Gdy temperatura na zewnątrz spada drastycznie, tryb hybrydowy nie będzie już skuteczny. W tym momencie urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gazowy. Wykorzystanie technologii hybrydowej w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych zapewnia niższe koszty eksploatacji dla grzania i produkcji ciepłej wody użytkowej, bezobsługową pracę urządzeń i pełen komfort cieplny przez cały rok.

Podsumowanie

Energooszczędne urządzenia Daikin Altherma to gama pomp ciepła powietrze-woda zaprojektowanych w taki sposób, aby zapewnić kompleksową obsługę i komfort w domu. Urządzenia mogą korzystać z dofinansowania w ramach programu Prosument – stanowiąc samodzielne źródło ciepła lub współpracując z już istniejącym. Niezależnie od tego, czy jest to nowo wybudowany czy istniejący budynek o dużym bądź niskim zużyciu energii, pompa ciepła serii Altherma pozwoli na efektywne pozyskanie energii cieplnej z odnawialnego źródła (powietrza zewnętrznego) i zmniejszenie emisji szkodliwego CO2.

Damian Czernik
Autor jest pracownikiem firmy Daikin

Bibliografia:
[1] Węglarz A.: Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S. A., Warszawa, Lipiec 2013

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas