Facebook

Kotłownia kaskadowa Vitomoduł – na bazie kotłów Vitodens 200-W

SI_06_2010Vitomoduł to opracowany przez firmę Viessmann pomysł kotłowni kaskadowych na bazie gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens 200-W. Rozwiązanie pozwala zapewnić komfort cieplny budynków o dużych powierzchniach. Wydajna technika kondensacyjna redukuje zużycie gazu nawet do 30% w stosunku do technik tradycyjnych. Proponowane usytuowanie kotłowni na poddaszu budynku pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni obiektu.

Projekt Vitomoduł obejmuje kotłownie oparte o wiszące kotły kondensacyjne Vitodens 200-W o zakresie mocy 80 i 105 kW, także dla gazu płynnego. Kotły wyposażone są w wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej. Wykorzystują technologię palnika promiennikowego wyposażonego w system Lambda Pro Control, który optymalizuje mieszankę gazu i powietrza, podobnie jak w najnowocześniejszych silnikach spalinowych.

Vitomoduł – kotłownia kaskadowa Viessmann

Vitomoduł – kotłownia kaskadowa Viessmann

Koncepcja Vitomoduł

Koncepcja Vitomoduł pozwala na zabudowę kotłów na wspólnej ramie z połączeniami hydraulicznymi. Istnieje również możliwość zastosowania wspólnego systemu spalinowego lub niezależnych kominów do każdego kotła, stanowiących prefabrykat do montażu w pomieszczeniu kotłowni. Można także powiesić kotły na ścianie i zrezygnować z ramy na rzecz wykonania rzemieślniczego połączeń hydraulicznych. Największy Vitomoduł zawiera cztery kotły kondensacyjne Vitodens 200-W o zakresie pracy z mocą od 30 do 420 kW. Oznacza to możliwość dokładnego dopasowania produkowanej mocy do zapotrzebowania, a tym samym minimalizację strat postojowych kotłowni. Dla większych mocy możliwe jest dublowanie układów, z wykorzystaniem nawet ośmiu kotłów, co w efekcie pozwala na osiągnięcie mocy do 840 kW.
Vitomoduł jest jednym z niewielu systemów kaskadowych na polskim rynku, który w razie potrzeby (np. modernizacji starych kotłowni) pozwala na zgodne z przepisami stosowanie wspólnego systemu spalinowego dla wszystkich kotłów. Aby to osiągnąć, wcześniej wykorzystywano opatentowany system Abgas Control, który zabezpieczał przed cofnięciem spalin do pomieszczenia kotłowni, a tym samym spełniał przepis prawa budowlanego dotyczący wspólnych przewodów spalinowych. Obecnie kotłownia również wykorzystuje usankcjonowane prawem rozwiązanie wspólnego króćca kotła z polipropylenu – zawierającego zawory zwrotne w postaci kuli w przekroju przewodu wylotowego każdego z kotłów. Technika ta jest dopuszczona do stosowania na terenie Polski.

System grzewczy zamontowany na strychu – pod skosami dachu pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni

System grzewczy zamontowany na strychu – pod skosami dachu pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni

Montaż na poddaszu

Kotłownię Vitomoduł można zamontować na poddaszu ze skosami, wykorzystując w ten sposób powierzchnię pod spadkami. Dzięki temu w dolnej części budynku można wygospodarować dodatkową przestrzeń, np. na wynajem komercyjny czy do wykorzystania użytkowego. Vitomoduł jest lekki, nie obciąża nadmiernie stropu budynku, nie wymaga stosowania wzmocnienia. Dzięki wykorzystaniu palnika promiennikowego Matrix kotły pracują cicho, a pomieszczenia nie trzeba wyciszać. Vitomoduł wykorzystuje kotły z zamkniętą komorą spalania, tak więc przepis o wymaganej kubaturze pomieszczeń dla tradycyjnej kotłowni nie ma tu zastosowania. Mniejsza kotłownia pozwala uniknąć dodatkowych strat ciepła. Powierzchnia zabudowy kotłowni kondensacyjnej o mocy 420 kW w tej formule wynosi tylko kilka metrów kwadratowych. W przypadku dachów płaskich Vitomoduł może być ustawiony w kontenerze technicznym na dachu, podobnie jak urządzenia klimatyzacyjne.

Układ pięciu gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens 300-W o mocy 66 kW każdy

Układ pięciu gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens 300-W o mocy 66 kW każdy

Klasa energetyczna

W roku 2009 weszły w życie przepisy o certyfikacji energetycznej budynków, na podstawie których każdy sprzedawany lokal czy budynek powinien posiadać certyfikat energetyczny. Popularne kotły gazowe wykonane z żeliwa i zaopatrzone w atmosferyczne palniki odpowiadają w przybliżeniu klasie energetycznej B/C. Nowoczesna technologia kondensacyjna, szeroki zakres modulacji palnika oraz kontrola składu mieszanki, dzięki funkcji Lambda Pro Control, pozwalają uzyskać klasę energetyczną A/A+. Przekłada się to na oszczędność w rachunkach za gaz o około 20 do 30% w stosunku do tradycyjnej technologii. Dla budynku z 80 mieszkaniami oznacza to kwotę oszczędności nawet do około 20 tys. zł rocznie. Wyższa klasa energetyczna budynku przekłada się także na jego wartość.

Komin

Rozwiązanie Vitomoduł zainstalowane na poddaszu, względnie na dachu budynku, eliminuje potrzebę poprowadzenia kosztownych kanałów spalinowych przez kilka pięter budynku, co także pozwala zwiększyć o kilka metrów kwadratowych powierzchnię użytkową. Nie trzeba również stosować drogiego wkładu ze stali nierdzewnej, niezbędnego dla kotłów atmosferycznych (zwykle dla budynku z 80 mieszkaniami są to dwa 20-metrowe wkłady o średnicy około 300 mm każdy, co może stanowić koszt nawet 20-30 tys. zł). W przypadku tradycyjnych kotłów nadmuchowych, kominy mają wprawdzie nieco mniejsze średnice, ale stwarzają ryzyko nieprzewidzianych skutków akustycznych. W przypadku zastosowania kotłowni Vitomoduł na dachu budynku potrzebne są tylko krótkie, 2-, 3-metrowe odcinki przewodów spalinowych lub spalinowo-powietrznych, co znacznie redukuje koszty i ryzyko hałasu.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Kotłownie kondensacyjne Vitomoduł pozwalają wykorzystać wyższą sprawność także dla podgrzewu ciepłej wody w budynku. Nowoczesne rozwiązania redukujące pojemność zasobników i opierające się na wymiennikach płytowych umożliwiają zastąpienie trzech tradycyjnych wężownicowych podgrzewaczy jednym zasobnikiem Vitocell L-100 o pojemności 750 lub 1000 litrów, współpracującym z wysokosprawnym wymiennikiem płytowym Vitotrans 222 o mocy 240 kW. Zastosowanie wymiennika płytowego zamiast wężownic stwarza możliwość wykorzystania w kotłach kondensacyjnych wyższych o kilkanaście procent sprawności w zakresie podgrzewu c.w.u., co ma bezpośrednie przełożenie na niższe rachunki za paliwo.
Europejska norma dotycząca podgrzewu ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych przewiduje okresowy przegrzew zasobnikowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej do temperatury 70oC i następnie spuszczenie gorącej wody do kanalizacji, aby uniknąć ryzyka poparzenia. Taki przegrzew zapobiega rozwijaniu się w zasobnikach niebezpiecznych szczepów bakterii. Aby uniknąć wymuszanego przez przepisy spuszczania przegrzanej wody do kanalizacji, zalecane jest wyposażenie zasobnika w grupę mieszającą, która nie dopuści do podania do instalacji wody o temperaturze wyższej niż bezpieczna dla użytkownika. Dzięki temu zostaje zachowane bezpieczeństwo bez konieczności kosztownego spuszczania gorącej wody. Jeśli nawet inwestor nie zdecyduje się na grupę mieszającą, zmniejszenie pojemności podgrzewacza c.w.u. z kilku tysięcy do kilkuset litrów znacznie zredukuje koszty.

Zmniejszenie ryzyka awarii

Wiele budynków wybudowanych w ostatnim dziesięcioleciu wyposażonych jest w jeden kocioł grzewczy. W przypadku markowych urządzeń nie stwarza to dużego ryzyka awarii dla mieszkańców, jeśli jednak uszkodzenie mimo wszystko wystąpi, nie ma możliwości dostarczenia ciepła i ciepłej wody, aż do momentu usunięcia usterki. W wielokotłowych kotłowniach Vitomoduł można stosować nawet cztery kotły kondensacyjne Vitodens 200-W, a także dublować układy, co pozwala zwiększyć niezawodność ogrzewania w stosunku do pojedynczych kotłów. Wysokogatunkowa stal szlachetna, z której wykonano powierzchnie grzewcze kotłów Vitodens 200-W, z dodatkami tytanu i molibdenu, zapewnia trwałość i odporność na twardą wodę, zwłaszcza w stosunku do tanich technologii z użyciem stopów aluminium.

Współpraca z kolektorami słonecznymi

Vitomoduł, ze względu na walory regulacyjne i autoadaptacyjne, stwarza także możliwość łatwej rozbudowy układu grzewczego o instalacje solarne. Wymaga to jednak zamontowania dodatkowego zasobnika magazynującego ciepło zebrane przez kolektory słoneczne i połączenia go, poprzez np. wymiennik płytowy, z istniejącym układem podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Proponowane rozwiązanie posadowienia kotłowni na poddaszach i antresolach powoduje, że połączenie hydrauliczne układów zabezpieczenia i sterowania staje się o wiele łatwiejsze, niż w przypadku tradycyjnych pomieszczeń kotłowni. Tym samym zwiększa się efektywność systemu grzewczego, przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacji.

System grzewczy oparty na kotłowni kaskadowej Viessmann zastosowano m.in. w Hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju

System grzewczy oparty na kotłowni kaskadowej Viessmann zastosowano m.in. w Hotelu Verde Montana w Kudowie Zdroju

Realizacje

Jednym z przykładów inwestycji zrealizowanej w oparciu o koncepcję Vitomoduł jest system grzewczy zamontowany w Hotelu Verde Montana Wellness & Spa w Kudowie Zdroju. Wykorzystano tam układ pięciu gazowych kotłów kondensacyjnych Vitodens 300-W o mocy 66 kW każdy. Łącznie jest to 330 kW mocy grzewczej z zakresem modulacji od 16,6 kW do 330 kW (5-100%). Sprawność znormalizowana kotłowni sięga 109%. W porównaniu z rozwiązaniami opartymi na kotłach tradycyjnych, instalacja pozwala rocznie zaoszczędzić do 18-20% gazu ziemnego. Przy rocznym założeniu zapotrzebowania hotelu na ciepło 650 MWh, średnio przynosi to oszczędności około 25 tys. zł rocznie.

mgr inż. Adam Matusiakiewicz
Autor jest menadżerem Salonów Firmowych Viessmann

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas