Facebook

System PumpDrive – płynna regulacja pracy pomp

SI_02_2010PumpDrive firmy KSB to urządzenie zapewniające ciągłe dostosowanie prędkości pompy do zmiennych warunków pracy. Zintegrowany system regulacji może być stosowany we wszystkich trójfazowych silnikach pomp o mocy od 0,55 do 45 kW. Użytkownicy systemów grzewczych lub chłodniczych mogą w ten sposób poprawić efektywność energetyczną swoich pomp oraz zmniejszyć koszty ich użytkowania.

Według badań przeprowadzonych przez niemiecki Instytut Fraunhofera, zużycie energii przez systemy pompowe mogłoby zostać potencjalnie zredukowane o około 60% dzięki dopasowaniu mocy pompy do aktualnego zapotrzebowania.
W praktyce rzeczywiste zużycie energii stanowi często tylko ułamek nominalnego zapotrzebowania, co z kolei oznacza, że konieczne jest wykorzystanie tylko części mocy pompy. Praca przy minimalnej wydajności może spowodować znaczne koszty operacyjne, ponieważ wysokość podnoszenia i wydajność są do siebie odwrotnie proporcjonalne, a rzeczywiste zużycie energii (kWh/m3) wzrasta wraz ze spadkiem wydajności. Dlatego też redukcja mocy pomp może przynieść znaczące oszczędności.

Pompa Etaline PumpDrive

Pompa Etaline PumpDrive

Możliwości oszczędzania

Duże możliwości zmniejszenia zużycia energii pojawiają się przede wszystkim w instalacjach wewnętrznych budynków. Wykorzystuje się w nich różne wielkości i typy pomp, m.in. w systemach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych, podnoszących ciśnienie czy służących do odprowadzania ścieków. Jeśli moc pompy jest zbyt duża, nie tylko oznacza to marnowanie energii wykorzystywanej do zasilania pompy, ale także dodatkowe koszty, ponieważ transport ciepłej oraz chłodnej wody w ilościach większych niż wymagane także powoduje znaczne straty energii.

Pompa Etanorm PumpDrive

Pompa Etanorm PumpDrive

Płynna regulacja prędkości

Najbardziej efektywną metodą redukcji zużycia energii przez pompy jest wprowadzenie zależnego od bieżącego zapotrzebowania systemu regulacji prędkości. Założenie to stało się podstawą projektu konstruktorów pomp KSB, który zaowocował powstaniem PumpDrive – systemu płynnej regulacji prędkości. Rozwiązanie to pozwala dokładnie dostosować pracę pompy do aktualnych wymogów. Moduł kontrolny, monitorujący poziomy zużycia energii został stworzony w taki sposób, by zapewnić możliwość sterowania wszystkimi agregatami pompowymi znajdującymi się w budynku przy wykorzystaniu jednego urządzenia kontrolnego, optymalizującego równocześnie zużycie energii.
Istotną cechą systemu regulacji prędkości jest to, że może on być montowany bezpośrednio na silniku pompy, w osobnej obudowie.

Pompa Movitec PumpDrive

Pompa Movitec PumpDrive

System zintegrowany

PumpDrive jest instalowany bezpośrednio na obudowie silnika, co oznacza, iż może być stosowany w różnych układach oraz do wielu typów i konstrukcji pomp. Kolejną zaletą rozwiązania jest możliwość optymalizacji zużycia energii pobieranej przez agregat pompowy bez potrzeby wykorzystywania dodatkowych, zewnętrznych układów kontrolno-pomiarowych. Ułatwia to projektantowi przygotowanie specyfikacji technicznej, ponieważ wszystkie pompy w budynku mogą być monitorowane przy wykorzystaniu znormalizowanego systemu automatyki. PumpDrive jest urządzeniem gotowym do podłączenia i pracy. System natychmiast rozpoznaje rodzaj podłączonego czujnika bez potrzeby dodatkowej parametryzacji i może bezpośrednio przełączyć się na zamknięty obwód sterowania.
Moduł kontrolny PumpDrive jest dostępny w czterech wielkościach. Dwie z nich, jednostki skonstruowane dla zakresu mocy od 0,55 do 3 kW oraz od 4 do 7,5 kW, są odpowiednie dla większości pomp i systemów w budynkach. System płynnej regulacji prędkości może być także wykorzystywany w zespołach złożonych z więcej niż jednej pompy.

Pompa Etaline Z PumpDrive

Pompa Etaline Z PumpDrive

Panel kontrolny i funkcje

Panel kontrolny znajdujący się w obudowie wyposażony jest w łatwy w obsłudze, podświetlany od tyłu czytnik. W sposób ciągły prezentuje on odczyty aktualnej wartości poziomu prędkości obrotowej, co pozwala użytkownikowi na regulację prędkość i innych parametrów. Regulator PI, jak również możliwość obsługi cyfrowych lub analogowych sygnałów wejściowych i wyjściowych, pozwalają uzyskać wszystkie typowe dla pompy funkcje kontrolne. Standardowym wyposażeniem systemu PumpDrive są także elementy ochrony silnika, takie jak: ochrona przed zwarciem fazowym, zabezpieczenie termiczne, regulacja przeciążeniowa.
ramka_ksb
Interesującym rozwiązaniem jest moduł do sterowania pracą pomp podwójnych, wykorzystywanych najczęściej w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych. Przy układach wielopompowych (do sześciu pomp) można zastosować wersję rozszerzoną – PumpDrive Advanced, która działa jako jednostka zarządzająca w układzie „master/slave”. Kolejną ważną cechę stanowi możliwość zintegrowania urządzenia PumpDrive z systemem monitoringu budynku (BMS) poprzez magistralę LONLON.

Jan Piotrowski
Sławomir Rośleń
Autorzy są pracownikami
działu Techniki Instalacyjnej
firmy KSB Pompy i Armatura

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas