Facebook

KSB poprawia sprzedaż ale notuje spadek zamówień

Przychody Grupy KSB wyniosły w 2015 roku 2,34 mld euro, co w porównaniu do wyniku z roku 2014 oznacza poprawę o 7,1%. Największe wzrosty grupa odnotowała w Azji i na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. Wartość zamówień w 2015 roku spadła rok do roku o 2,6%, do 2,26 mld euro. Niższy poziom zamówień wynika w głównej mierze z pogorszenia się koniunktury w sektorze energetycznym, petrochemicznym i wydobywczym, w tym z przesunięcia kilku kluczowych projektów związanych z budową nowych elektrowni. W związku z powyższym wielkość zamówień na dostawy urządzeń została ograniczona, a negatywny wpływ na wartość portfela tylko częściowo został zrównoważony przez silny wzrost zamówień związanych ze świadczeniem usług.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas