Facebook

Clever Control – inteligentne sterowanie pracą kurtyn powietrznych

OkladkaSI_03_2016Kurtyny powietrzne w swojej pracy podlegają wielu uwarunkowaniom, wynikającym zarówno z budowy zabezpieczanego obiektu, jak i panujących czy zmiennych okoliczności środowiskowych. Sterownik Clever Control firmy Rosenberg pozwala odpowiednio dostosować i wyregulować pracę kurtyny, z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się czynników. Urządzenie zwiększa efektywność kurtyn, podnosi komfort w pomieszczeniach oraz obniża koszty eksploatacji.

Podstawowym zadaniem, które spełnia kurtyna powietrzna, jest skuteczne oddzielenie obszarów o różnych warunkach klimatycznych, ochrona przed zimnem i ciepłem z zewnątrz, zapobieganie przeciągom oraz minimalizowanie przedostawania się kurzu, spalin, zanieczyszczeń i insektów do chronionych pomieszczeń. Dodatkowym pozytywnym aspektem działania kurtyn powietrznych jest osuszanie wejść oraz zwiększanie przestrzeni użytkowej w pomieszczeniu poprzez zapewnienie wyższego komfortu cieplnego w bliskiej okolicy drzwi, bram itp.

Sterownik Clever Control firmy Rosenberg

Sterownik Clever Control firmy Rosenberg

Realizowane badania i testy potwierdzają, że prawidłowo dobrane i zamontowane kurtyny powietrzne są wysoce skuteczne. Pomagają gospodarować energią cieplną (pozwalają zaoszczędzić nawet 80% energii), a jednocześnie chronią klimat wewnętrzny pomieszczeń i zwiększają komfort użytkowników. Należy jednak pamiętać, że źle zaprojektowane kurtyny powietrzne, błędnie dobrane jednostki lub nieodpowiedni montaż powodują, że kurtyna powietrzna traci część lub nawet wszystkie zalety i może okazać się, że jej działanie zamiast korzyści przynosi dodatkowe straty.

Sposób działania kurtyny powietrznej

Sposób działania kurtyny powietrznej

Dobór urządzeń

Przy doborze kurtyn powietrza należy unikać dużych naddatków wydajności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku kurtyn z elementem grzejnym. Wydajność wiąże się tu dodatkowo z koniecznością ogrzania strugi powietrza, a więc przewymiarowanie zwiększa niepotrzebnie nie tylko koszty zakupu, ale i eksploatacji.
Powinno się także zwrócić uwagę na warunki panujące w pomieszczeniu ochranianym przez kurtynę, ponieważ jest wiele czynników, które mogą wpływać na jej pracę: silne wiatry, ekstremalne różnice temperatur wewnątrz/na zewnątrz, więcej niż jedne drzwi, różne poziomy, duże hale, duża różnica ciśnień itp. W przypadku wystąpienia warunków niekorzystnych należy zwrócić szczególną uwagę na wentylatory, stanowiące integralną cześć kurtyny. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych zaleca się stosowanie kurtyn z wentylatorami promieniowymi, o stabilnej pracy i wysokim sprężu.

Dostosowanie pracy – Clever Control

Na działanie kurtyny powietrznej wpływa również szereg dodatkowych czynników, takich jak stan drzwi (otwarte/zamknięte), przedział czasowy, w którym drzwi są otwarte/zamknięte, temperatura wewnątrz/na zewnątrz chronionego pomieszczenia, temperatura wylotowa. Z tego względu konieczne jest zoptymalizowanie wydajności urządzenia i parametrów grzania, zapewniające efektywną pracę, bez nadmiernych kosztów eksploatacyjnych. Dla takich celów firma Rosenberg opracowała regulator programowalny Clever Control – zaawansowane rozwiązanie w zakresie sterowania pracą kurtyn powietrznych. Clever Control oferuje pełną kontrolę oraz maksymalizuje oszczędności energii. Regulator automatycznie dostosowuje działanie kurtyny powietrznej do panujących warunków, typu kurtyny (zimna, z nagrzewnicą elektryczną, z nagrzewnicą wodną) i zainstalowanych czujników, zapewniając komfort i zmniejszenie zużycia prądu.

Instalacja Plug&Play
Podłączenie urządzenia jest łatwe i nie nastręcza problemów. Fabryczne nastawy zapewniają gotowość urządzenia do pracy po podłączeniu i prostotę obsługi.

Oszczędności energii zapewniane przez kurtyny powietrzne w zależności od wysokości otworu drzwi

Oszczędności energii zapewniane przez kurtyny powietrzne w zależności od wysokości otworu drzwi

Łatwa obsługa
Interfejs Clever Control został przygotowany w wielu językach i, dla pełnego zrozumienia, wyposażony dodatkowo w czytelną grafikę (ikony). Najważniejsze ustawienia (wydajności, grzania, temperatury, stanu drzwi, trybu pracy i programu, stanu filtra, ustawień dzień/godzina oraz licznika czasu) są dostępne z poziomu głównego ekranu.

Dostosowanie czasu opóźnienia
Gdy drzwi zostają zamknięte, kurtyna powietrzna przez pewien czas pracuje nadal, jak przy drzwiach otwartych, aby utrzymać stan gotowości na ponowne otwarcie drzwi. Moc grzewcza jednostki w czasie opóźnienia jest podzielona na dwa stopnie: najpierw kurtyna pracuje na stopniu wyższym, następnie – w celu oszczędzania energii – przechodzi na stopień niższy.

Oszczędność energii
Clever Control jest przystosowany do obsługi na trzech stopniach komfortu i efektywności energetycznej, które można dostosować we wszystkich programach w trybie ręcznym i automatycznym.

Mapy termiczne obrazujące skuteczne (po lewej) i nieskuteczne działanie kurtyny powietrznej

Mapy termiczne obrazujące skuteczne (po lewej) i nieskuteczne działanie kurtyny powietrznej

Podłączenie do BMS
Komunikacja pomiędzy panelem obsługi Clever Control i PCB odbywa się za pomocą protokołu Modbus RTU. Dzięki temu podłączenie urządzenia bezpośrednio do BMS nie stanowi problemu. Dostępny jest również Modbus Ethernet z dodatkowym modułem. PCB posiada kilka wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, które służą do bezpośredniej regulacji/monitorowania jednostki.

PC / Android APP
Panel obsługi Clever Control może zostać bezstratnie zastąpiony dowolnym komputerem pracującym w systemie Windows lub urządzeniem z systemem Android/iOS. Jeśli IP jest przypisane, jednostka może być w pełni kontrolowana przez Internet (dla systemu Android dodatkowo wymagane jest Wi-Fi i Bluetooth).

Sterownik Clever Control uwzględnia szereg czynników towarzyszących pracy kurtyny

Sterownik Clever Control uwzględnia szereg czynników towarzyszących pracy kurtyny

Uniwersalne wyposażenie i zarządzanie zbiorcze
Obwody drukowane (PCB) regulatora Clever Control są przystosowane do zarządzania pracą różnych urządzeń: kurtyn powietrznych, nagrzewnic, central wentylacyjnych itp. Po zaprogramowaniu sterownik nie wymaga podłączenia panelu obsługi – może funkcjonować samodzielnie. Panel obsługi służy tylko do wyświetlania parametrów i programowania urządzeń. Jeden panel obsługowy może zarządzać nawet 255 różnymi jednostkami, z których każda ma odrębny program. System wykrywa i automatycznie pokazuje, ile jednostek jest podłączonych. W celu optymalnego zarządzania użytkownik końcowy może nadać nazwy poszczególnym urządzeniom.

Schemat układu sterowania kurtyną z wykorzystaniem Clever Control

Schemat układu sterowania kurtyną z wykorzystaniem Clever Control

Programowanie
W trybie zaawansowanym użytkownik może ustawić minimalną/maksymalną wartość wielu parametrów, jak wydajność czy grzanie gdy drzwi są otwarte/zamknięte, nastawę temperatury dla pory dzień/noc lub powietrza wylotowego, opóźnienie czasowe itp.

Alarm zanieczyszczonego filtra
Clever Control informuje także o konieczności wymiany/czyszczenia filtra, zależnie od ustawień: albo na podstawie liczby przepracowanych godzin, albo na podstawie stopnia zabrudzenia filtra. Znak filtra zmienia kolor zależnie od stanu – z zielonego, poprzez pomarańczowy aż do czerwonego, któremu towarzyszy migający na ekranie komunikat.

Funkcjonalności oferowane przez system sterowania Clever Control

Funkcjonalności oferowane przez system sterowania Clever Control

Funkcje zaawansowane
Sterownik oferuje szereg funkcji zaawansowanych, pozwalających indywidualnie sparametryzować kurtynę powietrzną:
• inteligentna, proaktywna regulacja,
• tryb ręczny/automatyczny,
• tryby energooszczędne (Eco, Medium, Comfort),
• różne programy zależne od zainstalowanych czujników temperatury,
• różnorodność funkcji i parametrów konfiguracyjnych w celu optymalizacji do potrzeb użytkowania,
• stałe bądź elastyczne opóźnienie czasowe (progresywne/adaptacyjne),
• kalendarz (zegar On dzień / On noc / Off),
• alarmy (ogólny, filtra, przeciwzamrożeniowy, przegrzania),
• nastawy temperatury dzień/noc,
• uniwersalne wyposażenie / zarządzania zbiorcze,
• wielojęzyczny interfejs,
• poziomy dostępu (tryb uproszczony, podstawowy, zaawansowany),
• opcja blokady sterowania,
• trzy czujniki temperatury: wewnątrz, na zewnątrz, strumień powietrza.
• obsługa kurtyn zimnych, z nagrzewnicą elektryczną, z nagrzewnicą wodną, z pompą ciepła (także łączone),
• obsługa zaworu do modulowanej regulacji dla kurtyn z nagrzewnicą wodną (z zasilaniem 24 V),
• obsługa wentylatorów AC lub EC.

Komunikacja zewnętrzna
Możliwości komunikacyjne urządzenia Clever Control obejmują:
• dwa niezależne wyjścia Modbus RTU – BMS,
• Modbus TCP Ethernet – BMS (opcja),
• program PC (RS485),
• Wi-Fi / Bluetooth (opcja),
• aplikacja Android,
• monitoring zewnętrzny (IP).

Zakres dostawy
W zakres dostawy wchodzą wymienione poniżej elementy.
• Panel obsługi:
– wyświetlacz 2,8”,
– wymiary 85 x 14 x 114 mm,
– montaż podtynkowy.
• Sterownik/obwód drukowany (PCB):
– regulacja elektroniczna,
– wymiary 140 x 64 x 218 mm,
– lakierowana powłoka ochronna.
• Zasilacz PCB:
– wejście 100 – 240 V AC, 50/60 Hz (AC),
– wyjście 24 V DC, 2 A,
– EU 2-pin / BS 3-pin.
• RJ11+RJ45:
– łatwa instalacja Plug&Play,
– RJ11 (4-pin), długość 7 m,
– RJ45 (8-pin), długość 3 m.
• Wyłącznik krańcowy:
– monitoring stanu drzwi,
– rodzaj – magnetyczny.
• Czujnik temperatury zewnętrznej:
– pomiar temperatury w czasie rzeczywistym,
– klasa ochrony IP65.

Opracowano
na podstawie materiałów
firmy Rosenberg

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas