Facebook

Grupa Bosch notuje rekordowe przychody

Systemy Instalacyjne 6/2016Grupa Bosch w 2015 roku osiągnęła rekordowe obroty w wysokości 70,6 mld euro – o 44% wyższe niż rok wcześniej. Tak duża dynamika to efekt przejęcia przez koncern całości udziałów w spółce BSH. Po wyłączeniu efektów konsolidacyjnych sprzedaż Boscha zwiększyła się o 10%.

Podobnie jak w skali globalnej, Grupa Bosch zanotowała rekordowe przychody również w Polsce. Wartość obrotów w 2015 roku wyniosła w naszym kraju 4,6 mld zł, co w porównaniu z rokiem wcześniejszym oznacza wzrost o 73%. W przypadku polskiego rynku decydujący wpływ na wysoką dynamikę sprzedaży miało przejęcie całości udziałów w BSH. Po wyłączeniu efektu konsolidacyjnego tej spółki, Bosch poprawił sprzedaż o 5,3%. Jak podkreślają władze Boscha w Polsce, wszystkie działy handlowe w naszym kraju zanotowały w ubiegłym roku wzrost obrotów powyżej rynku.
Bosch utrzymuje w naszym kraju silną pozycję, co potwierdził osiągając stabilny wzrost w 2015 roku we wszystkich obszarach działalności. Biorąc pod uwagę pozytywne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 roku spodziewamy się dalszego wzrostu, konsekwentnie szukamy też nowych obszarów ekspansji – oznajmia Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch.

Dział Termotechniki w Polsce

W dziale Termotechniki (marki Buderus i Junkers), Bosch w ubiegłym roku powiększył udziały rynkowe w najważniejszym segmencie, czyli wiszących kotłów gazowych. Ponadto spółka rozwijała nowy obszar rozwią­zań grzewczych dla dużych inwestycji komercyjnych.
W ubiegłym roku dział Termotechniki kontynuował także program związany z promowaniem nowoczesnej edukacji technicznej. Od dwóch lat prowadzona jest akcja Junkers Szkoli we współpracy ze szkołami na kierunkach: technik gazownictwa i technik urządzeń sanitarnych. Celem tego programu jest poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie nowoczesnych urządzeń i systemów grzewczych.

Plany inwestycyjne na bieżący rok

W bieżącym roku Bosch w Polsce zamierza m.in. znacząco rozwinąć swoje centrum kompetencyjne IT w Warszawie. W placówce tej spółka planuje zwiększyć zatrudnienie o około 30%. Dziś pracuje w niej około 100 osób. Rozwój centrum, które świadczy usługi IT dla spółek Boscha na całym świecie, związane jest z realizacją strategii opracowywania najnowocześniejszych produktów i usług w ramach koncepcji Internetu Rzeczy (IoT). W planach na 2016 rok jest tak­że uruchomienie centrum logistycznego, które ma służyć działowi Termotechnika.

PRZYCHODY GRUPY BOSCH W POLSCE (w mld zł)

PRZYCHODY GRUPY BOSCH W POLSCE (w mld zł)

Grupa Bosch

Bosch jest międzynarodowym przedsiębiorstwem prowadzą­cym działalność w czterech sektorach: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods oraz Energy and Building Technology.
Koncern jest reprezentowany przez 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach, a z uwz­ględnieniem sieci dystrybutorów, w 150 krajach. Firma zatrudnia na całym świecie 375 tys. pracowników.
W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992 i jest reprezentowana przez trzy spółki: Robert Bosch, Bosch Rex­roth oraz BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Koncern prowadzi w Polsce działalność w czterech lokalizacjach: Warszawie (siedziby spółek), Wrocławiu, Łodzi i Rzeszowie (fabryki). W 2015 roku Grupa Bosch w naszym kraju zatrudniała około 4,6 tys. pracowników.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas