Facebook

Eksport napędza sprzedaż Apatora

okladkasi_10_2016Grupa Apator osiągnęła w pierwszym półroczu 2016 roku wzrost przychodów o 15,3%. Wpływ na poziom sprzedaży w dużej mierze miał dynamicznie rosnący eksport, którego udział po sześciu miesiącach tego roku stanowił ponad połowę obrotów ogółem.

W okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku Grupa Apator wypracowała 420,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 15,3%.
Po pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Apator może pochwalić się bardzo dobrą sprzedażą, której sprzyjają prze­de wszystkim rynki eksportowe. W kluczowych dla naszej działalności obszarach biznesowych, takich jak opomiarowanie energii elektrycznej i gazu oraz aparatura łączeniowa przekraczamy zakładane plany i poprawiamy rentowność. To rekompensuje nam nieco gorsze wyniki w niektórych innych obszarach, m.in. CT – oznajmia Andrzej Szostak, prezes Apatora.

Eksport mocno w górę

W omawianym czasie eksport Grupy Apator zwiększył się aż o 34,7% rok do roku i wyniósł 216,9 mln zł wobec 161,1 mln zł przed rokiem. Sprzedaż w kraju była na takim samym poziomie jak w pierwszym półroczu 2015 roku, czyli 203,4 mln zł.
Na wynik eksportu miała wpływ przede wszystkim wysoka sprzedaż na rynek brytyjski (sprzedaż gazomierzy do Secure UK oraz realizacja zamówień na naprawy i ponowną legalizację gazomierzy przez spółkę zależną GWi), a także do pozostałych krajów Unii Europejskiej (Niemcy, Czechy, Hiszpania), która skompensowała spadek sprzedaży do Rosji. Nie bez znaczenia były także większe dostawy liczników indukcyjnych do Maroka oraz pozytywny wpływ kursu euro – waluty, w której głównie denominowany jest eksport. W wyniku osiągniętej wysokiej dynamiki sprzedaży zagranicznej, udział eksportu w przychodach wzrósł rok do roku z 44,2% do 51,6%.

STRUKTURA SPRZEDAŻY GRUPY APATOR W I POŁOWIE 2016 ROKU

STRUKTURA SPRZEDAŻY GRUPY APATOR W I POŁOWIE 2016 ROKU

Prognoza przychodów niezagrożona

Prognoza Grupy Apator na 2016 rok zakłada osiągnięcie sprzedaży na poziomie 850 mln zł oraz zysku netto w wysokości 80 mln zł. Biorąc pod uwagę wykonanie około połowy (49,4%) planu sprzedażowego i sezonowo zawsze lepszą drugą połowę roku, zarząd podtrzymuje prognozę przychodów. Jeżeli chodzi o prognozowany poziom zysku netto, nie zostanie spełnione jedno z głównych założeń dotyczące braku straty netto na koniec roku w spółce Apator Rector (po sześciu miesiącach miała ona 7,2 mln zł straty netto).
W efekcie realizacja prognozy zysku netto na poziomie odchylonym o 10% od celu prognozy może być zagrożona, ale z uwagi na trwające rozmowy z klientami Apator Rector oraz szanse przekroczenia założonych planów przez niektóre linie biznesowe zarząd podtrzymuje przyjętą prognozę z zastrzeżeniem konieczności dalszego ścisłego monitorowania sytuacji. Kolejny raport w tej sprawie zostanie ogłoszony po trzecim kwartale bieżącego roku – czytamy w komentarzu spółki do wyników.
Po pierwszym półroczu 2016 roku zysk netto Grupy Apator wyniósł 28,4 mln zł (spadek rok do roku o 3,9%). Oznacza to, że prognoza w zakresie wyniku netto została zrealizowana w 35,5%.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas