Facebook

Bosch zwiększa sprzedaż do 73,1 mld euro

W roku 2016 Grupa Bosch ponownie odnotowała wzrost obrotów. Według wstępnych danych przychody w minionym roku wzrosły nominalnie o około 3,5%, do 73,1 mld euro. Z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut wzrost obrotów wyniósł około 5,4%.
Przychody sektora Energy and Building Technology (w skład którego wchodzą rozwiązania techniki grzewczej) wzrosły w 2016 roku o 0,8%, do 5,2 mld euro, a z pominięciem efektu różnic kursów wymiany walut wzrost ten był na poziomie 3,2%. Spółka podkreśla, że działy branżowe takie jak Thermotechnology osiągają coraz wyższe obroty ze sprzedaży rozwiązań zintegrowanych. Wśród tego typu produktów wymieniane są m.in. inteligentne systemy grzewcze.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas