Facebook

Apator przewiduje dalsze wzrosty w 2017 r.

Grupa Apator zamknęła ostatni kwartał ubiegłego roku wzrostem przychodów o 14% i ponad dwukrotnie wyższym zyskiem netto. W całym roku 2016 obroty były wyższe o 15%, a zysk netto o 2%. W tym roku planowana jest dalsza poprawa zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wyniku netto. 

W czwartym kwartale 2016 r. Grupa Apator osiągnęła 242 mln zł przychodów (wzrost o 14% rdr) dzięki dobrej kontraktacji w obszarach opomiarowania energii elektrycznej, gazu oraz wody i ciepła, zarówno w kraju jak i za granicą. Zysk netto urósł o 108% do 27,9 mln zł, na co wpływ miał dodatkowy czynnik w postaci aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności Apatora w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Zwiększenie tego aktywa o 8,4 mln zł nastąpiło w wyniku istotnego wzrostu sprzedaży i poprawy rentowności podmiotu dominującego, a także dobrych perspektyw rozwoju spółki w 2017 roku i latach kolejnych.

Prognoza na 2016 rok wykonana

W ujęciu narastającym, w całym 2016 roku Grupa Apator osiągnęła przychody w wysokości 870,2 mln zł i zysk netto na poziomie 64,1 mln zł, a tym samym zrealizowała skorygowaną prognozę wyników, która odpowiednio zakładała 850 mln zł i 62 mln zł. W odniesieniu do 2015 r. wartości te wzrosły odpowiednio o 13% i 2%. Skonsolidowany zysk netto, z wyłączeniem wpływu Apator Rector, wyniósł 83,8 mln zł, co potwierdza potencjał grupy oraz nawiązuje do pierwotnej prognozy zysku na poziomie 80 mln zł.

Dobre perspektywy rozwoju

W 2017 roku Apator oczekuje dobrych wyników finansowych głównie dzięki dobrym perspektywom rozwoju w obszarach opomiarowania gazu oraz wody i ciepła. W przypadku gazomierzy spółka planuje zrealizować istotne wzrosty sprzedaży na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Jeżeli chodzi o linię opomiarowania wody i ciepła, Apator spodziewa się stabilizacji sprzedaży na rynku rosyjskim oraz wzrostu sprzedaży do krajów UE, również dzięki nowym technologiom ultradźwiękowym. Sprzedaż liczników energii elektrycznej może być niższa wolumenowo, jednak nie powinno to mieć wpływu na poziom wypracowanego wyniku finansowego, głównie dzięki wprowadzeniu do sprzedaży zmodernizowanych liczników elektronicznych Norax.
Ponadto na wyniki Apator wpływ będą miały warunki rynkowe w sektorze energetyki zawodowej, które nie sprzyjały realizacji planu w 2016 roku. Zarząd oczekuje, że koniunktura w tym segmencie rynku ulegnie poprawie w drugiej połowie tego roku.
W obliczu dobrych perspektyw rynkowych Apator prognozuje w tym roku wypracowanie skonsolidowanych przychodów w wysokości 900-950 mln zł zysku netto w granicach 75-80 mln zł.

PRZYCHODY GRUPY APATOR (w mln zł)

Ponad 300 mln zł dywidendy w 20 lat

Zarząd zarekomenduje też wypłatę dywidendy z ubiegłego rocznego zysku na poziomie 1,05 zł na akcje, co stanowi łącznie 34,8 mln zł. Zaliczka na ten cel, w wysokości 0,35 zł na papier została już wypłacona w grudniu ubiegłego roku.
24 kwietnia minie 20 lat od debiutu Apatora na warszawskim parkiecie. W tym czasie kurs akcji wzrósł o blisko 1000%, a spółka wypłaciła łącznie już ponad 300 mln zł dywidendy.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas