Facebook

KSB poprawia sprzedaż i zdobywa więcej zamówień

Grupa KSB w pierwszym kwartale miała 522,5 mln euro przychodów, co rok do roku oznacza wzrost o 3,2%. Wysoką dynamikę sprzedaży zanotowano w regionach Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie zafakturowano wiele zamówień i projektów z wcześniejszych lat. W Ameryce poziom obrotów został zwiększony nieznacznie, niewielki spadek odnotowano natomiast na rynku europejskim.
Zdecydowanie większą dynamiką – w porównaniu do przychodów – w pierwszym kwartale charakteryzował się portfel zleceń grupy. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego backlog zwiększył się o 15,4%, do 603,4 mln euro.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas