Facebook

Liczniki i eksport napędzają wyniki Apatora

W pierwszym kwartale Grupa Apator wypracowała 220,7 mln zł przychodów, co w porównaniu z tym samym kwartałem roku ubiegłego oznacza wzrost o 12%. Jeszcze mocniej rósł zysk netto, który zwiększył się o 23% do poziomu 16,9 mln zł (13,7 mln zł rok wcześniej). Dzięki temu grupa poprawiła rentowność netto, która wyniosła 7,66% wobec 6,93%.
Przychody ze sprzedaży osiągnęły wysoki poziom głównie dzięki bardzo dobrym wynikom w segmencie pomiarowym (wzrost o 15%), uzyskanym we wszystkich liniach biznesowych (liczniki energii elektrycznej, gazomierze, wodomierze). Równocześnie, dzięki zwiększeniu sprzedaży zagranicznej linii łączeniowej, wzrost odnotowano w segmencie automatyzacji pracy sieci.
Na uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych (głównie UE), która przy utrzymującym się wysokim poziomie sprzedaży krajowej, spowodowała wzrost udziału eksportu w przychodach do ponad 56%.
Apator zapowiada, że drugim kwartale będzie kontynuował tendencję poprawy wyników finansowych, dzięki dużej ilości zamówień w segmencie pomiarowym. Kontynuowane będą dostawy gazomierzy do Holandii oraz Anglii, liczników energii elektrycznej do klientów krajowych, dostawy wodomierzy na rynek krajowy i zagraniczny oraz nastąpi rozliczenie zrealizowanego w kwietniu (z opóźnieniem ze względu na akredytywę) kontraktu do Etiopii.

PRZYCHODY GRUPY APATOR (w mln zł)

Dzięki dobrym wynikom z pierw­szego kwartału i korzystnym prognozom na najbliższe miesiące, zarząd Apatora podtrzymuje prognozę finansową na bieżący rok. Według niej skonsolidowane przychody mają wynieść 900-950 mln zł a zysk netto 75-80 mln zł.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas