Facebook

Termo2Power opracuje mikrosiłownie dla tartaków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje projekt spółki Termo2­Power „Opracowanie wysokosprawnej kompaktowej siłowni kogeneracyjnej małej mocy zasilanej biomasą (BioCHP) dla energetyki rozproszonej”. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 2 mln zł, zaś dofinansowanie wynosi blisko 1,6 mln zł. Projekt polega na realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania dokumentacji wdrożeniowej typoszeregu małych kontenerowych siłowni biomasowych o mocach odpowiednio 50, 100 i 250 kWe. Opracowane w wyniku realizacji prac B+R siłownie biomasowe znajdą szerokie zastosowanie przede wszystkim w przedsiębiorstwach wykazujących zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Główną grupę docelową dla BioCHP będą stanowiły zakłady przetwórstwa drzewnego. Według GUS, obecnie w Polsce funkcjonuje około 10 tys. tartaków, które wykorzystują energię do celów produkcyjnych, a jednocześnie mają zapewniony stały dostęp do biomasy odpadowej. Projekt dofinansowany przez NCBiR będzie realizowany m.in. z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej. Ma się zakończyć w czwartym kwartale przyszłego roku.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas