Facebook

Pompa ciepła WPL 07|09|17 ACS classic firmy Stiebel Eltron

Pompy ciepła serii WPL classic są produkowane przez koncern Stiebel Eltron od 2016 roku. Po ponad roku testów i badań w różnych warunkach klimatycznych – testy przeprowadzono m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Francji oraz w Polsce (woj. pomorskie i podlaskie) – w roku 2017 na rynki europejskie została wprowadzona finalna wersja pompy ciepła o oznaczeniu WPL 07|09|17 ACS classic.

Dzięki zaawansowanej technologii, licznym certyfikatom potwierdzającym jakość, efektywność i bezawaryjność oraz atrakcyjnemu designowi (nawiązującemu do topowych urządzeń WPL 15/25 AC (S)), nowe pompy ciepła WPL classic w krótkim czasie zyskały dobre opinie instalatorów jak i użytkowników końcowych.

Właściwości

Pompa ciepła WPL classic to monoblokowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze-woda. Umieszczone w kompaktowej obudowie urządzenie oferuje trzy funkcje: ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej. Model występuje w trzech wariantach mocy – dla parametru A-7/W35 według EN 14511 moc grzewcza wynosi odpowiednio 3,20 kW, 4,06 kW i 7,80 kW. W regularnej sprzedaży dostępna jest najmocniejsza jednostka, mniejsze pompy są oferowane na zamówienie.

Rys. 1. Pompa ciepła WPL classic to monoblokowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze-wodaRys. 1. Pompa ciepła WPL classic to monoblokowa, inwerterowa pompa ciepła typu powietrze-woda

Technologia inwerterowa
Zastosowanie technologii inwerterowej powoduje, że pompa ciepła jest sterowana zależnie od aktualnego zapotrzebowania na ciepło (płynnie regulowana wydajność poprzez zmianę prędkości pracy sprężarki oraz wentylatora), co zapewnia wysoką wydajność systemu i znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Potwierdzają to uzyskane wysokie wartości współczynników efektywności sezonowej SPF. Należy zaznaczyć, że współczynnik SPF (Seasonal Performance Factor) jest najbardziej obiektywnym parametrem określającym efektywność pompy ciepła. Jest on liczony jako stosunek wyprodukowanego w trakcie roku ciepła do energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie. Obliczany w ten sposób współczynnik SPF uwzględnia zmieniające się temperatury: zewnętrzną, wody grzewczej i dolnego źródła – powietrza atmosferycznego.

Technologia inwerterowa jest rozwiązaniem nie tylko bardziej energooszczędnym, ale również zapewniającym wyższy komfort. Urządzenie emituje mniej hałasu w okresach przejściowych (w czasie wiosny i jesieni). Dzieje się tak, ponieważ wentylator i sprężarka działają z mniejszą mocą i w związku z tym pracują jeszcze ciszej.

Rozwiązania podnoszące wydajność
Wysoka wydajność i efektywność pomp ciepła serii WPL classic – COP do 3,97 przy A2/W35 według EN 14511 – to również efekt zastosowania nowoczesnych technologii i oryginalnych rozwiązań inżynierskich. Inteligentne chłodzenie inwertera zapewnia

I-Cool Technology – chłodzenie inwertera odbywa się poprzez układ hydrauliczny pompy ciepła. W porównaniu z chłodzeniem przez powietrze, system ten pozwala zoptymalizować i bardziej efektywnie chłodzić inwerter. Strumień przepływu czynnika chłodzącego jest kontrolowany i regulowany przez specjalny zawór, co sprawia, że chłodzenie jest realizowane tylko w tedy, kiedy jest to konieczne. Dodatkowo odprowadzane z inwertera ciepło jest przekazywane do systemu ogrzewania a nie bezpowrotnie „wyrzucane” do środowiska.

ABC design – Anti-Block-Condensate – uniemożliwia zablokowanie odpływu kondensatu powstającego przy rozmrażaniu pompy ciepła i tym samym wyklucza możliwość zamrożenia parownika. W dolnej płycie pompy ciepła obszar parownika jest otwarty.

Rys. 2. Przed wprowadzeniem na rynek urządzenie było testowane w różnych warunkach klimatycznychRys. 2. Przed wprowadzeniem na rynek urządzenie było testowane w różnych warunkach klimatycznych

Montaż i obsługa serwisowa
Monoblokowa konstrukcja urządzenia zapewnia, że układ termodynamiczny jest hermetyczny, co z kolei sprawia, że montaż pompy ciepła sprowadza się do wykonania prostych podłączeń hydraulicznych i elektrycznych bez konieczności posiadania specjalistycznych certyfikatów i uprawnień do obsługi obiegów chłodniczych. Należy również pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami F-gazowymi urządzenia o ekwiwalencie CO2 równym co najmniej 10 t CO2 muszą zostać poddane corocznej próbie szczelności. Pompy ciepła WPL classic nie podlegają temu obowiązkowi, ponieważ ilość czynnika chłodniczego jest poniżej tego limitu.

Sterowanie

Do sterowania pracą pompy ciepła wykorzystywany jest regulator WPMW 3. Jest on odpowiedzialny za sterowanie pracą pompy ciepła, regulację parametrów dwóch obiegów grzewczych: obiegu bezpośredniego oraz obiegu z zaworem mieszającym, z możliwością przypisania oddzielnych krzywych grzewczych i tygodniowych programów czasowych dla wszystkich obiegów grzewczych i ciepłej wody użytkowej. Rozbudowane funkcje regulatora pozwalają na odpowiednie skonfigurowanie parametrów pracy pompy ciepła i sytemu grzewczego/chłodniczego dla konkretnego obiektu, np. z uwzględnieniem typu budynku i jego zdolność akumulacji ciepła. Funkcja wygrzewania jastrychu pozwala z kolei na takie zaprogramowanie programu wygrzewania, aby proces ten przebiegał w sposób prawidłowy i kontrolowany – dostępnych jest łącznie sześć parametrów programu wygrzewania.

Rys. 3. WPL classic oferuje trzy funkcje: ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowejRys. 3. WPL classic oferuje trzy funkcje: ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń oraz podgrzewanie wody użytkowej

Chłodzenie

Pompy ciepła WPL classic umożliwiają w okresie letnim również efektywne chłodzenie budynku. Do chłodzenia pomieszczeń obieg w obwodzie pompy ciepła zostaje odwrócony. Energia cieplna jest pobierana z wody grzewczej poprzez parownik (w trybie grzania skraplacz) i oddawana poprzez skraplacz (w trybie grzania parownik) do otaczającego powietrza.

Zastosowanie elektronicznego zaworu rozprężnego, z własną regulacją i sterowaniem za pomocą wewnętrznego sterownika pompy ciepła (IWS), zapewnia odpowiednie przegrzanie par czynnika przy zmiennych warunkach odparowania i zmianach temperatury powietrza. W konsekwencji wpływa to na poprawę współczynnika COP. Szeroki rozstaw płytek parownika powoduje niski opór powietrza i w połączeniu z modulującym wentylatorem w jednostce zewnętrznej przekłada się na bardzo niski poziom mocy akustycznej.

Rys. 4. Zestaw WPL 17 ACS plus Set 1 z zasobnikiem c.w.u.Rys. 4. Zestaw WPL 17 ACS plus Set 1 z zasobnikiem c.w.u.

Certyfikat Keymark

Pompy ciepła WPL classic posiadają Certyfikat Keymark, który jest uzupełnieniem niedawno wprowadzonego systemu etykietowania – systemu etykiet efektywności energetycznej ErP. Certyfikat Keymark daje pewność, że urządzenia, które nim dysponują:

  • przeszły szereg testów wydajności przeprowadzonych przez zewnętrzne jednostki testujące, w oparciu o obowiązujące normy europejskie EN 14511, EN 15879 i EN 16147,
  • przeszły Zakładową Kontrolę Produkcji,
  • podlegają regularnemu nadzorowi certyfikowanych produktów w zakresie produkcji i kontroli zarządzania jakością.

Świadectwo Keymark jest gwarancją wysokiej jakości i efektywności urządzeń oraz zapewnia użytkownikowi korzyści w długiej perspektywie czasu.

Rys. 5. Zestaw WPL 17 ACS plus Set 2 z zasobnikiem c.w.u. i zbiornikiem buforowym c.o.Rys. 5. Zestaw WPL 17 ACS plus Set 2 z zasobnikiem c.w.u. i zbiornikiem buforowym c.o.

Zestawy

Pompy ciepła serii WPL classic są oferowane w czterech zestawach:

  • WPL 17 ACS plus Set 1 (rys. 4),
  • WPL 17 ACS plus Set 2 (rys. 5),
  • WPL 17 ACS plus Set 1 S,
  • WPL 17 ACS plus Set 2 S.

W skład zestawów, oprócz pompy ciepła WPL 17 ACS classic wchodzą: moduł hydrauliczny HM-Trend / HMS-Trend oraz odpowiednio zasobnik c.w.u. lub zasobnik c.w.u. i zbiornik buforowy c.o. Wysoki stopień zintegrowania głównych elementów systemu wpływa na skrócenie czasu montażu oraz eliminuje ryzyko powstawania ewentualnych błędów montażowych. HM Trend / HMS Trend – wiszący, wewnętrzny moduł hydrauliczny skutecznie integruje funkcjonowanie elementów systemu grzewczego. W module wbudowane zostały m.in.: regulator WPM3, zawór przełączający, elektroniczna pompa obiegowa układu c.o. / c.w.u., wielostopniowa grzałka elektryczna o mocy maks. 8,8 kW (5,9 kW przy HMS Trend), zawór bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe układu c.o. o pojemności 24 litrów.

SBB 200 WP classic – stojący zbiornik c.w.u. o pojemności 183 litrów został specjalnie skonstruowany i przygotowany do współpracy z inwerterowymi pompami ciepła serii WPL classic. Urządzenie zapewnia efektywne i komfortowe podgrzewanie c.w.u. Skuteczna izolacja cieplna o grubości 55 mm minimalizuje straty ciepła. Zasobnik jest wykonany ze stali i pokryty od wewnątrz specjalną emalią oraz dodatkowo zabezpieczony anodą ochronną.

SBP 100 classic – stojący zbiornik buforowy o pojemności 100 litrów służy do hydraulicznego rozdzielenia instalacji źródła ciepła od instalacji centralnego ogrzewania oraz zapewnia bezawaryjną pracę systemu grzewczego z pompą ciepła. Zbiornik buforowy jest ocieplony wysokiej jakości pianką izolacyjną. Przyłącza hydrauliczne są wyprowadzone od góry. Zbiornik buforowy SBP 100 classic nadaje się do stosowania przy systemach chłodzenia.

Zestawy z pompami ciepła WPL classic są objęte pełną, 3-letnią gwarancją, podczas której nie jest wymagane wykonywanie odpłatnych przeglądów gwarancyjnych. Pierwsze uruchomienie pompy ciepła jest bezpłatne. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Stiebel Eltron

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas