Facebook

Mieszkaniowe węzły cieplne firmy Taconova

Zapotrzebowanie na kompleksowe i komfortowe rozwiązania w technice budynków jest obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Gotowe do podłączenia mieszkaniowe węzły cieplne Taconova dobrze wpisują się w ten trend. Produkty te dostarczają wodę użytkową podgrzaną z dokładnością do jednego stopnia, jednocześnie rozprowadzając wodę grzewczą odpowiednio do potrzeb danego systemu. Inteligentne komponenty, takie jak zintegrowana z modułem grzewczym wysokowydajna pompa obiegowa TacoFlow2 Adapt, zapewniają zaopatrzenie w ciepło niezależne od ciśnienia sieci. Za optymalny rozdział ciepła odpowiada innowacyjny obwodowy rozdzielacz TacoSys Pro. Dzięki temu węzły Taconova gwarantują niezawodne funkcjonowanie, redukując przy tym do minimum prace konserwacyjne i optymalizując koszty energii. Rozwiązanie takie upraszcza również i przyspiesza projektowanie oraz montaż instalacji.

Mieszkaniowe węzły cieplne TacoTherm Dual Piko i Nano to rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Podgrzewają one wodę użytkową i regulują z dokładnością do jednego stopnia temperaturę wylotową wody grzewczej.
Odbywa się to w sposób elektroniczny i bez udziału energii pomocniczej, dzięki zastosowaniu proporcjonalnego regulatora przepływu.
Dodatkowo węzły Taconova rozdzielają wodę między odbiorniki ciepła – zarówno w przypadku grzejników, jak i ogrzewania podłogowego.
Wysoki stopień prefabrykacji i bezobsługowe systemy oszczędzają czas montażu i niemal zupełnie eliminują konieczność serwisowania. Kompaktowa konstrukcja (na życzenie także o zredukowanej głębokości zabudowy) oparta na koncepcji modułowej z dużą różnorodnością wariantów, zdecydowanie upraszcza proces projektowania. Innowacyjne komponenty o wysokiej jakości gwarantują niezawodną pracę systemu przez długi czas.

Mieszkaniowe węzły cieplne firmy Taconova to rozwiązania typu „wszystko w jednym”. Podgrzewają wodę pitną metodą przepływową i na życzenie regulują z dokładnością do jednego stopnia temperaturę wylotową wody grzewczej.Mieszkaniowe węzły cieplne firmy Taconova to rozwiązania typu „wszystko w jednym”. Podgrzewają wodę pitną metodą przepływową i na życzenie regulują z dokładnością do jednego stopnia temperaturę wylotową wody grzewczej. Inteligentne komponenty, takie jak zintegrowana z modułem grzewczym wysokowydajna pompa obiegowa TacoFlow2 Adapt, zapewniają niezależne od ciśnienia sieci zaopatrzenie w ciepło, które jest optymalnie rozdzielane przez innowacyjny rozdzielacz obwodowy TacoSys Pro

Pompa obiegowa TacoFlow2 Adapt

Zintegrowana z modułem grzewczym pompa obiegowa TacoFlow2 Adapt gwarantuje, że rozdział ciepła odbywa się niezależnie od sieci rozdzielczej. Charakteryzuje się ona wysoką efektywnością, którą zapewnia napęd silnikiem synchronicznym ze stałymi magnesami. Pozwala to uzyskać wysokie osiągi przy niewielkich kosztach eksploatacji i bardzo dobrej efektywności energetycznej. Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) pomp Taconova spełnia najnowsze standardy i wytyczne przy wartości niższej niż 0,20. Konserwacja pracującej na mokro pompy obiegowej jest zbędna, podobnie jak wymiana elementów uszczelnienia.
Model TacoFlow2 Adapt nadaje się do dowolnych systemów ogrzewania ciepłą wodą w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Pompa dysponuje szerokim zakresem temperatur od +2oC do +110oC, a dzięki funkcji ActiveADAPT jej wydajność jest automatycznie dostosowywana do wymagań systemu. Przy opcjonalnie wybieranej długości zabudowy 130 lub 180 mm, kompaktowe pompy Taconova są najmniejszymi tego typu produktami dostępnymi na rynku. Dzięki temu nadają się do stosowania w niemal wszystkich sytuacjach montażowych.

Zintegrowana z modułem grzewczym pompa obiegowa TacoFlow2 Adapt zapewnia rozdział ciepła niezależny od ciśnienia w sieci rozdzielczej

Rozdzielacz obwodowy TacoSys Pro

Za precyzyjny rozdział ciepła w węźle odpowiada TacoSys Pro. Ten zaawansowany technicznie rozdzielacz obwodowy spełnia wysokie wymagania stawiane nowoczesnej technice grzewczej. Wykonany ze stali nierdzewnej, umożliwia równomierne, precyzjne rozdzielanie ciepła obsługując jednocześnie do dziesięciu obwodów grzewczych. Dodatkowy komfort zapewniają dwa innowacyjne komponenty. Zawór wyrównawczo-odcinający Top­Me­ter Plus ułatwia kompensację hydrauliczną, natomiast w pełni zintegrowany zawór z siłownikiem elektrycznym Ta­co­Dri­ve czyni zbędnym dodatkowe złącze zaworowe. W ten sposób za pomocą TopMeter Plus można regulować przepływy wody w bardzo precyzyjny i powtarzalny sposób. Nie wymaga to żadnych narzędzi, przyrządów pomiarowych ani wykresów czy tabel. Wystarczy tutaj jedynie ręka fachowca: wymagany przepływ objętościowy jest nastawiany przez zwykły obrót, a wielkość przepływu może być kontrolowana bezpośrednio przez wziernik i ustawiana za pomocą dodatkowej funkcji. Napęd zaworu z siłownikiem TacoDrive jest zamontowany na przewodzie powrotnym i przewidziany do regulacji przepływu objętościowego we współpracy z termostatem pomieszczeniowym. Praktyczne złącze wtykowe ułatwia montaż i przyporządkowanie do stref pomieszczenia oraz ich korygowanie. Kombinacja elektrycznego napędu siłownika z zaworem rozdzielczym eliminuje ponadto konieczność indywidualnego montażu osobnych nastawników, zapewniając harmonijną współpracę zaworu rozdzielczego i napędu rozdzielacza.

Za precyzyjny rozdział ciepła w węźle odpowiada TacoSys Pro. Ten zaawansowany technicznie rozdzielacz obwodowy potrafi sprostać nawet najwyższym wymaganiom nowoczesnej techniki grzewczej

Serwis, jakość

Wysoki stopień prefabrykacji, materiały o wysokiej jakości oraz komponenty o długiej żywotności zapewniają węzłom cieplnym firmy Taconova eksploatację niemal bez konieczności konserwacji. Węzły Taconova są zupełnie bezobsługowe, ale w przypadku, gdyby były niezbędne jakiekolwiek czynności, do dyspozycji klientów firma oferuje odpowiednie pakiety serwisowe i doświadczonych ekspertów.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Taconova

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas