Facebook

Remak

Remak znacząco poprawił sprzedaż i zysk

Remak zakończył ubiegły rok przychodami wysokości 252,8 mln zł i 10,5 mln zł zysku netto. W porównaniu z rokiem 2017 rezultaty te były lepsze odpowiednio o 49% i 36%. Wpływ na poprawę wyników miało m.in. nabycie w lipcu 2018 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Energomontaż Zachód Wrocław. Akwizycja ta nie tylko zwiększyła skalę działalności Remaku, ale też…

Więcej

Remak miał dobre półrocze

Notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Remak w pierwszym półroczu zwiększył przychody o 29%, do 62 mln zł. Prawie całość sprzedaży była realizowana na rynku polskim. Wartość eksportu wyniosła zaledwie 153 tys. zł, co stanowiło jedynie 0,3% ogólnych obrotów. Zysk netto spółki w pierwszym półroczu zamknął się w kwocie 2,6 mln zł wobec 1,3 mln…

Więcej

Remak zdobył zlecenie od Rafako za 10,4 mln zł

Remak pozyskał od Rafako zlecenie na wykonanie montażu części ciśnieniowej i paleniskowej oraz montażu urządzeń pomocniczych z przeznaczeniem dla kotła fluidalnego w spółce Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu. Łączna wartość kontraktu opiewa na 10,4 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane do maja przyszłego roku.…

Więcej

Remak-Rozruch zdobył zlecenie za 160 mln zł

Remak-Rozruch podpisał z EC Będzin kontrakt na budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin. Projekt podzielony jest na pięć etapów. Pierwszy zakłada budowę instalacji odsiarczania spalin kotłów OP-140 nr 6, OP-140 nr 7, drugi budowę instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 7, trzeci budowę instalacji odazotowania spalin kotła OP-140 nr 6, czwarty budowę instalacji odsiarczania spalin…

Więcej

Remak wykona prace w białostockiej spalarni

Opolski Remak podpisał umowę z Keppel Seghers Belgium na wykonanie montażu urządzeń w ramach projektu „Kontrakt nr 5 Spalarnia śmieci w Białymstoku”. Wartość zamówienia wynosi 3,1 mln zł. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach: pierwszy etap zaplanowano od lipca bieżącego roku do stycznia 2015 r., etap drugi – do sierpnia 2015 r.…

Więcej

Zarmen chce mieć 66% akcji Remaku

Zarmen ogłosił wezwanie do sprzedaży 500,7 tys. akcji Remaku, które stanowią 16,7% głosów na WZA spółki. Zapisy będą przyjmowane od 23 lipca do 5 sierpnia. W wyniku wezwania Zarmen (wraz z podmiotem zależnym – MW Legal 33) zamierza uzyskać łącznie 1,98 mln akcji czyli 66% udziałów w akcjonariacie Remaku. W chwili ogłoszenia wezwania Zarmen (poprzez…

Więcej

Remak zamontuje kocioł w PKN Orlen

Remak w konsorcjum z firmą Zarmen podpisał umowę z SNC-Lavalin Polska. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie montażu mechanicznego kotła HRSH w PKN Orlen we Włocławku. Wartość prac jakie zrealizuje Remak wynosi 16,9 mln zł. Zadanie prowadzone będzie w okresie od marca 2014 do lutego 2015 r.…

Więcej

Remak miał 66,2 mln zł obrotów

Opolski Remak wypracował w pierwszym kwartale 66,2 mln zł przychodów w porównaniu z 99,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. W pierwszych trzech miesiącach spółka powiększyła stratę netto, która wyniosła 2,9 mln zł. Rok wcześniej była na poziomie 1,9 mln zł. Wypracowane w okresie styczeń-marzec 2013 r. przychody pochodziły głównie z eksportu. Sprzedaż zagraniczna…

Więcej

Remak otrzymał kolejne zlecenie od ZA Kędzierzyn

Remak w okresie ostatnich 12 miesięcy podpisał z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn umowy na łączną kwotę ponad 3,4 mln zł. Kontrakt o największej wartości – 2,2 mln zł – dotyczy remontu kotła parowego na Wydziale Cieplnym JB Energetyka. Zakończenie prac ustalono na 140 dni od podpisania tej umowy.…

Więcej

Remak miał 14,6 mln zł straty netto w III kwartale

Remak, specjalizujący się m.in. w modernizacji kotłów, zanotował w trzecim kwartale 85-procentowy wzrost przychodów – do 118 mln zł. Mimo to spółka zamknęła ten okres stratą netto w wysokości 14,6 mln zł. Wyższe obroty wynikają z wejścia w zasadniczą fazę realizacji kontraktu Eemshaven w Holandii, z kolei tak duża strata netto to efekt wysokich kosztów…

Więcej

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas