Facebook

Remak znacząco poprawił sprzedaż i zysk

Remak zakończył ubiegły rok przychodami wysokości 252,8 mln zł i 10,5 mln zł zysku netto. W porównaniu z rokiem 2017 rezultaty te były lepsze odpowiednio o 49% i 36%. Wpływ na poprawę wyników miało m.in. nabycie w lipcu 2018 roku zorganizowanej części przedsiębiorstwa Energomontaż Zachód Wrocław. Akwizycja ta nie tylko zwiększyła skalę działalności Remaku, ale też znacznie poszerzyła listę kontrahentów i umożliwiła rozwój w zakresie prac montażowych w branży ciepłowniczej, energetycznej i petrochemicznej.

Aktualności

Notowania GISI

Wyniki GUS

Archiwum

Systemy Instalacyjne

Śledź nas